WSV Genemuiden

Stallingsregelement

Over de stalling en het regelement

Als vereniging hebben we een stalling in beheer. Hier kunnen in de winter en in de zomer boten worden gestald. Er is een binnen en een buiten stalling met diverse voorzieningen. Voor de binnenstalling is er een wachtlijst.

Contact: Rob Holewijn
email: beheerder@wsvgenemuiden.nl
telefoon: +31 6 39795885

In 2013 en 2014 is er een nieuwe loods voor de binnenstalling gebouwd, dit is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Overijssel.

Stallingovereenkomst lig-en/of bergplaatsen

 

 • Bij W.S.V.Genemuiden kunt u uw boot tegen betaling voor winterperiode, zomerperiode of geheel jaar stallen. Voor de actuele tarieven zie het memobord in de kantine bij de stalling of de site.
 • Bij W.S.V.Genemuiden mogen zowel binnen als buiten alleen lichte werkzaamheden worden gedaan. Grotere schuurklussen, slijpen en laswerkzaamheden dienen gemeld te worden bij beheerder.
 • Op zondagen mag er niet gewerkt worden.
 • Tref de juiste voorzieningen voordat u begint met eventuele werkzaamheden aan uw boot. Dit om schade aan uw eigen boot of die van een van de andere leden te voorkomen.
  • Om het risico van brand en ontploffing zoveel mogelijk te beperken, dient bij afwezigheid de hoofdschakelaar van uw boot uitgeschakeld te zijn en /of de accuklemmen afgekoppeld. Ook dienen gasflessen tijdens de stallingperiode verwijderd te worden uit uw boot.
  • Elektrische verlengsnoeren dienen bij het beëindigen van de werkzaamheden uit het stopcontact verwijderd te worden.
  • Bij het verrichten van werkzaamheden aan uw boot is het verplicht om een zeil onder uw boot te leggen ( minimaal een meter uitstekend). Dagelijks na de werkzaamheden het kleed schoonmaken en het afval zelf afvoeren.
  • Bestuursleden van de W.S.V. zijn gerechtigd een boot of trailer te verzetten zonder opgaaf van redenen.
  • W.S.V.Genemuiden is niet aansprakelijk voor diefstal, brand of andere schade welke tijdens de stalling aan uw boot ontstaat ( u dient zelf verzekerd te zijn). Berg daarom bij verlaten van uw boot uw eigendommen goed op en sluit uw boot deugdelijk af.

• De botentrailer dient te voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar naamplaatje met ook een vermelding van het adres. Trailers die niet voorzien zijn van een naamplaatje, kunnen door de beheerder worden voorzien van een wielklem o.i.d. Mocht dit het geval zijn dan kunt u zich melden bij de beheerder. Indien een boot en of trailer langer dan een jaar onbekend en onbeheerd is, dat heeft de vereniging het recht om hiermee te doen wat de vereniging goed lijkt. Eventuele gemaakte kosten en stallingskosten worden alsnog verhaald op de eigenaar indien deze alsnog bekend wordt.

Voor meer foto’s van de loods klik hier